Home / Product / สเตทส์ พรีเมี่ยม 2ที

สเตทส์ พรีเมี่ยม 2ที

น้ำมันเครื่องที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะที่มีระบบหล่อเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Engine) ซึ่งมีความร้อนภายในเครื่องยนต์สูงกว่าระบบหล่อเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

ประสิทธิภาพของสินค้า
  1. ผ่านมาตรฐานการทดสอบที่หนักหน่วงที่สุดตามมารฐาน ISO L-EGD ของกลุ่มประเทศยุโรป
  2. ช่วยให้เครื่องยนต์ และ หัวเทียน สะอาดสูงสุด ตามมาตรฐาน JASO FD ประเทศญี่ปุ่น
  3. กระจายเขม่าดีเยี่ยม เพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงสุด ด้วยมาตรฐาน API TC ประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. ผสมสารสังเคาระห์พิเศษ PIB ช่วยลดควันขาวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐาน TIS 1040-1998
  5. สตาร์ทติดง่าย เพิ่มแรงบิด และ อัตราเร่ง
  6. เพิ่มกลิ่นหอมที่เหมาะสมสำหรับน้ำมันเครื่อง
ประเภทรถที่ใช้

เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ที่ใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 

ขนาดบรรจุ (ปริมาณ)

0.5 ลิตร