Home / Product / สเตทส์ อาร์จี 303

สเตทส์ อาร์จี 303

จาระบีแคลเซียมอเนกประสงค์ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานความหนืดสูงสำหรับใช้งานในแบริ่งที่ทำงานในสภาวะความเร็วปานกลาง และอุณหภูมิไม่สูงมาก นอกจากนั้น STATES CHASSIS RG303 GREASE ยังสามารถยึดเกาะและปกป้องชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของสินค้า
  1. เหมาะสำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำ จอยท์ของเครื่องจักร
  2. คุณสมบัติยอดเยียมพิเศษในการป้องกันการชะล้างของน้ำ
  3. ป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อน และป้องกันสนิมได้ดี
  4. ความแข็งอ่อนของจาระบีเบอร์ 3
ประเภทรถที่ใช้

เหมาะสำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำ จอยท์ของเครื่องจักร

 

ขนาดบรรจุ (ปริมาณ)

2 กิโลกรัม