Home / Product / สเตทส์ ซีจี 202

สเตทส์ ซีจี 202

จาระบีแคลเซียมอเนกประสงค์ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานความหนืดสูง สำหรับใช้งานในแบริ่งที่ทำงานในสภาวะความเร็วปานกลาง และอุณหภูมิไม่สูงมาก เนื่องจากสารเพิ่มความเหนียวคุณภาพเยี่ยม ทำให้ STATES CHASSIS CG202 GREASE ยึดเกาะและปกป้องชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของสินค้า
  1. เหมาะสำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์การเกษตรลูกปั๊มน้ำ เรืองหางยาว แซสซี รถทั่วไป
  2. เพิ่มสารคุณภาพพิเศษมีใยยาวจับเกาะพื้นผิวได้ดี
  3. จุดหยด 80⁰C
ประเภทรถที่ใช้

เหมาะสำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์การเกษตรลูกปั๊มน้ำ เรืองหางยาว แซสซี รถทั่วไป

 

ขนาดบรรจุ (ปริมาณ)

2 กิโลกรัม