สเตทส์ ดีเซล เทอร์โบ ซินเทค พลัส
สเตทส์ ดีเซล เทอร์โบ เทค
สเตทส์ ดีเซล เทอร์โบ ซิลเวอร์ เอสเออี 20ดับเบิลยู-50
สเตทส์ ดีเซล เทอร์โบ ซิลเวอร์ เอสเออี 40
สเตทส์ อัลตร้า 4ที เอสเออี 10ดับเบิลยู40
สเตทส์ อัลตร้า 4ที เอฟไอ เอสเออี 10ดับเบิลยู-30
สเตทส์ สปอร์ต โปร 4ที 20ดับเบิลยู-50
สเตทส์ สปอร์ต โปร 4ที เอสเออี 40
สเตทส์ ซุปเปอร์ 4 ที
สเตทส์ อัลตร้า ออโต้ 4ที เอสเออี 10ดับเบิลยู-40
สเตทส์ อัลตร้า ออโต้ 4ที เอฟไอ เอสเออี 10ดับเบิลยู-30
สเตทส์ สปอร์ต โปร ออโต้ 4ที เอสเออี 10ดับเบิลยู-40
สเตทส์ พรีเมี่ยม 2ที
สเตทส์ ซุปเปอร์ 2ที 2ที API TC JASO FD 1L 05L
สเตทส์ ซุปเปอร์ ดีเซลออยล์ เอสเออี 40
สเตทส์ ซุปเปอร์ เอฟเอ็กซ์ เอสเออี 40
สเตทส์ แทรกเตอร์ ฟลูอิด 7884
สเตทส์ เกียร์ ออยล์ จีแอล-1
สเตทส์ เอดับเบิลยู ไฮดรอลิค ออย
สเตทส์ เอทีเอฟ เด๊กซ์ 3
สเตทส์ อีพี เกียร์ ออยล์ จีแอล-5
สเตทส์ เบรค ฟลูอิด ดอท 3
สเตทส์ อาร์จี 303
สเตทส์ ซีจี 202
สเตทส์ อัลตร้า เอ็มพี กรีส
สเตทส์ อัลตร้า อีพี กรีส
สเตทส์ โนวา แอลเอ็กซ์ 3
สเตทส์ เอ็กซ์ วี ซุปเปอร์ กรีส
Services

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production