สเตทส์ ซุปเปอร์ ดีเซลออยล์ เอสเออี 40
สเตทส์ ซุปเปอร์ เอฟเอ็กซ์ เอสเออี 40
สเตทส์ แทรกเตอร์ ฟลูอิด 7884
สเตทส์ เกียร์ ออยล์ จีแอล-1
สเตทส์ เอดับเบิลยู ไฮดรอลิค ออย
Services

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production 

Since its first establishment, Thai Petroleum & Trading Co., Ltdhad been the sole importer and distributor for PENNZOIL and BARDAHL oil additive. Later in 983, the company improved its production